Drodzy klienci,

Naszą pracę, której efektem jest operat szacunkowy, wykonujemy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych

W oparciu o odpowiednią analizę rynku dokonujemy wyceny, która jest najbliższa rzeczywistej wartości nieruchomości.

Nasz operat szacunkowy jest akceptowany przez sądy, urzędy i banki.

Co oferujemy

Wykonujemy wyceny nieruchomości dla KLIENTÓW indywidualnych i instytucjonalnych.
USŁUGI W ZAKRESIE:
Wyceny nieruchomości (gruntów, lokali mieszkalnych, domów) do różnych celów (sprzedaż, zabezpieczenie kredytu, inne..)
Wyceny ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu)
Analizy rynku nieruchomości (ceny, tendencje)
Analizy stanu prawnego nieruchomości
Chcesz zainwestować duże pieniądze w nieruchomość? Nie znasz wartości nieruchomości, którą chcesz kupić, bądź sprzedać? Być może potrzebujesz operatu szacunkowego do celów bankowych, bądź prawnych?

Jak zacząć

Pierwszym etapem jest oczywiście kontakt z Klientem. Określenie przedmiotu wyceny oraz określenie części składowych nieruchomości.

Wizja terenowa

Podczas procesu wyceny nieruchomości dokonujemy wizji lokalnej (oczywiście ze wcześniejszym umówieniem terminu), podczas której wykonujemy pomiary oraz dokumentację fotograficzną.

Kto jest zaangażowany

Analizę stanu nieruchomości, dokumentacji prawnej i technicznej oraz wnikliwą analizę rynku lokalnego nieruchomości podobnych wykonuje rzeczoznawca majątkowy.

Wymagane dokumenty

Aby właściwie przeprowadzić wycenę niezbędne jest udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu dokumentów, które dotyczą nieruchomości. Wcześniejsze przygotowanie dokumentów przyspieszy proces wyceny. Wykaz podstawowych dokumentów:
-wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (do uzyskania we właściwym Urzędzie Gminy)
-wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (do uzyskania we właściwym Starostwie lub Urzędzie Gminy)
-odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny (od właściciela)
-mapa zasadnicza dotycząca nieruchomości (do uzyskania we właściwym Starostwie lub Urzędzie Gminy)
-rzuty kondygnacji oraz pozostałe parametry techniczne, rzut lokalu, dane powierzchniowo kubaturowe (od właściciela, spółdzielni, bądź dewelopera)
-kopia umowy przedwstępnej lub inne dokumenty określające stan prawny nieruchomości jeśli istnieją.
-inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego
W przypadku, gdy Państwo nie posiadają wyżej wymienionych dokumentów proszę o kontakt +48 793 723 728