Polska Federacja stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych PFSRM

Rozumiemy dokładnie proces wyceny nieruchomości

Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Uprawnionym Rzeczoznawcą Majątkowym jest Sylwia Pilarek-Stępień, absolwentka Politechniki Warszawskiej – magister inżynier Geodezji i Kartografii, studia magisterskie ukończyła na specjalności Kataster i Gospodarka Nieruchomościami. Posiada także studia podyplomowe z zakresu Wyceny Nieruchomości. Od kilku lat jest związana zawodowo z rynkiem nieruchomości. Na swoim koncie posiada również doświadczenie w branży budowlanej jako geodeta, dzięki czemu patrzy na wszystko z szerszej perspektywy. Połączenie wiedzy z doświadczeniem zawodowym sprawia, iż wykonywane zlecenia wycen są rzetelne i profesjonalne. czytaj więcej

Litera Prawa

Wykonywanie pracy rzeczoznawcy majątkowego jest ściśle związana z przestrzeganiem litery prawa. Zgodnie z prawem, rzeczoznawca majątkowy jest jedynym uprawnionym podmiotem do szacowania wartości nieruchomości, a także wyrażania opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy wycenia nieruchomość zgodnie ze zleceniem, jednakże związany jest jednocześnie zasadami wyceny wynikającymi z przepisów i standardami zawodowymi. Interdyscyplinarny charakter pracy rzeczoznawcy majątkowego, konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji, a także ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności sprawia, iż jest to zawód licencjonowany, a uprawnienia są nadawane przez właściwego Ministra. Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód o statucie zaufania publicznego, podobnie jak sędziowie, bądź notariusze. Od rzeczoznawców majątkowych wymagana jest różnokierunkowa wiedza, a szczególnie kompetentność w takich dziedzinach jak prawo, statystyka, budownictwo, geodezja, ekonomia oraz wielu innych.

Dlaczego wybierają nas

Czemu warto zlecić
wycenę Rzeczoznawcy Majątkowemu

Chcesz zainwestować pieniądze w nieruchomość? Nie znasz wartości nieruchomości, którą chcesz kupić, bądź sprzedać? Nie ryzykuj, bo to są transakcje dużym kapitałem. Ceny ofertowe umieszczane na portalach internetowych, bądź w biurach nieruchomości nie są cenami za które zostały zbyte/nabyte prawa do nieruchomości. Proponowane ceny na ogół znacząco odbiegają od cen transakcyjnych.

czytaj więcej

Właściwa wycena

Właściwa wycena jest sporządzana w formie operatu szacunkowego, który musi być sporządzony zgodnie z przepisami prawa, a także w oparciu o odpowiednią analizę rynku. Wówczas taka wycena jest najbliższa rzeczywistej wartości prawa własności i innych praw do nieruchomości oraz jest akceptowana przez sądy, urzędy i banki. Operat szacunkowy jest ważny przez 12 miesięcy od daty sporządzenia.

czytaj więcej

Obowiązki Rzeczoznawcy Majątkowego

Rzeczoznawca Majątkowy zobowiązany jest do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

czytaj więcej